Je vaší kariérou zabíjení vaší kreativity?


Je vaší kariérou zabíjení vaší kreativity?

Nový výzkum ukazuje, že 80 procent lidí z pěti největších světových ekonomik má pocit, že uvolnění kreativity je pro hospodářský růst rozhodující. A téměř dvě třetiny lidí se domnívají, že tvořivost je pro společnost velmi cenná. Ale pouze jeden ze čtyř respondentů respondentů se domnívá, že žijí v souladu s vlastním tvůrčím potenciálem. Stojíme před celosvětovou mezery v kreativitě?

Při hodnocení důkazů na pracovišti je odpověď ano. Ve studii pěti tisíc dospělých lidí v USA, Velké Británii, Německu, Francii a Japonsku, které sponzoroval Adobe, vývojář softwaru, tři ze čtyř respondentů uvedli, že jsou pod rostoucím tlakem, aby byli produktivní spíše než kreativní, přestože stále více že se budou tvořivě zamýšlet nad touto prací.

Ve všech sledovaných zemích lidé říkali, že tráví jen 25 procent svého času při práci. Nedostatek času je považován za největší překážku kreativity (47 procent celosvětově, 52 procent ve Spojených státech).

Více než polovina respondentů uvedla, že kreativita je potlačována jejich vzdělávacími systémy a mnozí věří, (52 procent celosvětově, 70 procent ve Spojených státech).

Spojené státy se mezi zeměmi, které se zkoumají, řadí k druhému nejvíce kreativnímu státu, s výjimkou Američanů, kteří se považují za nejvíce kreativní. Přesto Američané také vyjádřili největší pocit naléhavosti a obavy, že neplní svůj tvůrčí potenciál.

Generační a genderové rozdíly byly okrajové, což posiluje myšlenku, že každý má potenciál vytvořit. Ženy se umístily jen o málo vyšší než muži, když se jich zeptali, zda se samy označují jako tvůrčí a zda používají svůj vlastní tvůrčí potenciál. "Jedním z mýtů tvořivosti je, že jen málo lidí je opravdu kreativní," řekl sir Ken Robinson , odborník na vzdělávání a kreativitu. "Pravdou je, že každý má velké schopnosti, ale ne všichni je vyvíjejí. Jedním z problémů je, že příliš často naše vzdělávací systémy neumožňují studentům rozvíjet své přirozené tvůrčí schopnosti, místo toho prosazují jednotnost a normalizaci. že odvádíme lidem jejich tvůrčí možnosti a, jak to dokládá tato studie, vytváří pracovní sílu, která je podmíněna prioritou shody nad kreativitou. "


Po rozhovoru: Vzorek Děkuji vám písmena

Po rozhovoru: Vzorek Děkuji vám písmena

Vyžaduje to čas a úsilí k dokončení vašeho životopisu a motivačního dopisu, shromažďování referencí a praxe zodpovězení otázek pohovoru. Po tom všem, co chcete, je zničit vaše šance na zaměstnání s nesprávným etiketou po pohovoru - zvláště pokud jde o poděkování. Podle nedávného průzkumu společnosti TopResume bylo zasláno dobře zpracované e-mail do 24 hodin od úspěšného pohovoru by mohl být bodem, který vás katapultuje na vrchol nebo konec finálového fondu.

(Kariéra)

Návrat do práce? Jak ulehčit přechod

Návrat do práce? Jak ulehčit přechod

Opuštění stabilní pracovní pozice z jakéhokoli důvodu je těžké. To, co může být ještě tvrdší, se po velkém volném čase vrátí do práce. Ať už máte v úmyslu odejít roky nebo jen pár měsíců, je to co můžete udělat během vašeho přestávky, abyste se stali vhodným kandidátem, když se rozhodnete vrátit se do práce Rozvíjet své vyprávění Jak mnoho uchazečů o zaměstnání ví, zaměstnavatelé mají tendenci zvedat obočí, když vidí, že jste nebyli na nějakou dobu zaměstnáni bez ohledu na důvod.

(Kariéra)