Výkon způsobuje, že šéfové zacházejí se špatně se zaměstnanci


Výkon způsobuje, že šéfové zacházejí se špatně se zaměstnanci

Studie, nedávno publikovaná v časopise Journal of Personality and Social Psychology, zjistila, že manažeři, kteří mají zvýšený pocit jejich síla zaobchází s ostatními méně spravedlivě ve srovnání s šéfy, kteří se považují za méně mocní. "Ačkoli moc a status jsou často považovány za dvě strany téže mince, mají ve skutečnosti opačné účinky na poctivost chování lidí , "řekl Steven Blader, NYU Stern docent managementu a organizací. "Bohužel, v organizacích je mnohem méně důrazu na to, aby se zdůraznily otázky úcty a prestiže - faktory, které pohánějí pocit člověka o svém vlastním postavení, a proto by podporovaly spravedlivější zacházení s ostatními."

V rámci studie výzkumníci umístili účastníky do široké škály rolí a poskytovali jim informace o výkonu a stavu spojeném s jejich postavami. Výzkum zjistil, že účastníci, kteří měli vyšší smysl pro svoji moc, se chovali méně spravedlivě vůči ostatním a činili rozhodnutí, která odrážela oslabený zájem o spravedlnost, zatímco ti, kteří měli vyšší smysl pro svůj status - a tudíž byli znepokojeni zachováním svého vysokého postavení - choval se spravedlivěji vůči ostatním a činil rozhodnutí, která odrážela mnohem větší obavy z spravedlnosti.

Blader řekl, že výsledky mají důležité důsledky pro manažery a pro podniky obecně, protože pomáhají zmínit faktory, které určují, jak spravedlivě nebo nespravedlivě řídí manažeři své podřízené.

Výzkumníci dospěli k závěru, že snaha organizací klást výlučně důraz na věci, které se zaměřují na manažery na síle, jako je počet čtenářů, kontrola rozpočtu, bonusy a další ekonomické faktory, ve skutečnosti vedou ty nadřízené, aby zacházeli s jejich podřízenými méně spravedlivě. Naopak, autoři studie očekávají, že pokud by společnosti zdůrazňovaly soustředění vedoucích pracovníků na postavení a jak by o nich věnovali vrstevníci, podřízené a nadřízené, vedlo by to k mnohem pozitivnějšímu dopadu na spravedlnost a vztahy na pracovišti.

Studie "Differentiating Účinky postavení a síly: Perspektiva spravedlnosti ", byla spoluautorem Ya-Ru Chen z Cornell University Johnson School of Management.


Proč vaše nejlepší zaměstnance opouštějí (a 3 způsoby, jak je udržet)

Proč vaše nejlepší zaměstnance opouštějí (a 3 způsoby, jak je udržet)

Zaměstnanci přestanou pracovat z různých důvodů, včetně lepších kariérních příležitostí, nespokojenosti v zaměstnání nebo osobního růstu. Bez ohledu na to, co řídí váš tým k odchodu, jste jako manažer povinni lépe porozumět důvodům, pokud si přejete v budoucnu zachovat zaměstnance. "Ztráta klíčového zaměstnance je pro podnikání více než prospěšná, klíčový klient, "řekl Jeff Nussbaum, generální ředitel a spoluzakladatel společnosti Recruit, Inc.

(Vedení lidí)

Proč neziskové organizace jsou vidět jinak než zisky

Proč neziskové organizace jsou vidět jinak než zisky

Ne všechny typy lží jsou ošetřovány a prohlíženy stejně, našel nový výzkum. Konkrétně, výzkum zjistil, že lidé jsou mnohem více odpouštějící neziskové organizace, když leží, než jsou ziskové organizace, které spočívají. Nejsou jen ziskové společnosti méně pravděpodobné, že budou odpuštěny, ale jejich generální ředitelé jsou také pravděpodobnější být potrestán přísněji než generální ředitelé neziskových organizací, které leží.

(Vedení lidí)