Výkon způsobuje, že šéfové zacházejí se špatně se zaměstnanci


Výkon způsobuje, že šéfové zacházejí se špatně se zaměstnanci

Studie, nedávno publikovaná v časopise Journal of Personality and Social Psychology, zjistila, že manažeři, kteří mají zvýšený pocit jejich síla zaobchází s ostatními méně spravedlivě ve srovnání s šéfy, kteří se považují za méně mocní. "Ačkoli moc a status jsou často považovány za dvě strany téže mince, mají ve skutečnosti opačné účinky na poctivost chování lidí , "řekl Steven Blader, NYU Stern docent managementu a organizací. "Bohužel, v organizacích je mnohem méně důrazu na to, aby se zdůraznily otázky úcty a prestiže - faktory, které pohánějí pocit člověka o svém vlastním postavení, a proto by podporovaly spravedlivější zacházení s ostatními."

V rámci studie výzkumníci umístili účastníky do široké škály rolí a poskytovali jim informace o výkonu a stavu spojeném s jejich postavami. Výzkum zjistil, že účastníci, kteří měli vyšší smysl pro svoji moc, se chovali méně spravedlivě vůči ostatním a činili rozhodnutí, která odrážela oslabený zájem o spravedlnost, zatímco ti, kteří měli vyšší smysl pro svůj status - a tudíž byli znepokojeni zachováním svého vysokého postavení - choval se spravedlivěji vůči ostatním a činil rozhodnutí, která odrážela mnohem větší obavy z spravedlnosti.

Blader řekl, že výsledky mají důležité důsledky pro manažery a pro podniky obecně, protože pomáhají zmínit faktory, které určují, jak spravedlivě nebo nespravedlivě řídí manažeři své podřízené.

Výzkumníci dospěli k závěru, že snaha organizací klást výlučně důraz na věci, které se zaměřují na manažery na síle, jako je počet čtenářů, kontrola rozpočtu, bonusy a další ekonomické faktory, ve skutečnosti vedou ty nadřízené, aby zacházeli s jejich podřízenými méně spravedlivě. Naopak, autoři studie očekávají, že pokud by společnosti zdůrazňovaly soustředění vedoucích pracovníků na postavení a jak by o nich věnovali vrstevníci, podřízené a nadřízené, vedlo by to k mnohem pozitivnějšímu dopadu na spravedlnost a vztahy na pracovišti.

Studie "Differentiating Účinky postavení a síly: Perspektiva spravedlnosti ", byla spoluautorem Ya-Ru Chen z Cornell University Johnson School of Management.


Atlassian JIRA: Nejlepší agilní projektový manažerský software

Atlassian JIRA: Nejlepší agilní projektový manažerský software

Po provedení rozsáhlého výzkumu a analýzy doporučujeme JIRA jako nejlepší agilní řešení pro řízení projektů pro rok 2018. Vybrali jsme JIRA z řady desítek řešení pro správu projektů, které jsme zvažovali. Chcete-li pochopit, jak jsme vybrali naše nejlepší výběry, najdete naši metodologii a komplexní seznam řešení pro řízení projektů na naší nejlepší stránce.

(Vedení lidí)

Chcete zvýšit své spodní linie? Zeptejte se svého týmu na zpětnou vazbu

Chcete zvýšit své spodní linie? Zeptejte se svého týmu na zpětnou vazbu

Studie, která byla nedávno zveřejněna ve Journal of Organizational Behavior, ukázala, že Ředitelé, kteří žádají o názory na výkonnost z jejich přímých zpráv, pomáhají zvýšit důvěru výkonného týmu, což může zlepšit celkovou výkonnost společnosti. "Činnosti generálního ředitele, které povzbuzují smysl pro síly mezi [vrcholovými manažerskými týmy nebo TMT] jsou považováni za rozhodující pro výkonné ředitele, kteří se snaží zlepšit výkon firmy, "napsali autoři studie.

(Vedení lidí)