Je vaše kancelář oblečený kód přiměřený?


Je vaše kancelář oblečený kód přiměřený?

stane se více neformální než kdy předtím - a to, co bylo kdysi velké tabu, jako jsou džíny, strniště, špinavé buchty, tetování, jsou stále častější na moderním pracovišti, "říká Rachel Bitte, vedoucí pracovník společnosti Jobvite. přísná atmosféra ozdobných blůz, zastrčených do dlouhých sukní a šaty s košilkami, mnoho zaměstnavatelů je nyní otevřeno neformálním oděvům a osobním módním trendům. " Co nejvíce by mělo být zaměstnancům dovoleno oblékat se způsobem, který upřednostňují, "uvedla Ximena Hartsocková, spoluzakladatelka a prezidentka společnosti Phone2Action. "Když se zaměstnanci cítí svobodně vytvářet a index štěstí se zvyšuje, produktivita také vzrůstá."

Nicméně možná nebudete chtít zaměstnancem dovolit tolik svobody, že vypadají neprůhledně v profesionálním kancelářském prostředí. některé body, které je třeba vzít v úvahu při vytváření a prosazování politiky týkající se oděvního kódu.

1. Shromažďujte zpětnou vazbu od zaměstnanců

Stejně jako jakékoli pravidlo nebo zásady se chcete ujistit, že jste se svými zaměstnanci co nejjednodušší, a přitom zůstat spravedliví a otevřený zpětné vazbě. Není třeba být přísné s kódem oblečení, pokud se zaměstnanci nezajímají s klienty a nesou řadu profesionálních osobních úkolů mimo kancelář, kde se započítávají první dojmy.

Laura Burnett, manažer pracovního práva pro profesionální řešení Společnost Citation doporučuje zaměstnavatelům, kteří vytvářejí politiku týkající se oděvního kódu, být jasný, stručný, konzistentní a flexibilní a účinně komunikovat o očekáváních. Tímto způsobem mají vaši zaměstnanci v této záležitosti hlas a vyvarovat se nedorozumění.

2. Buďte opatrní všemi lidmi.

"Věřím, že oblečení, které se rozhodneme nosit, říká hodně o tom, kdo jsme, "Když se zamyslíme nad prosazováním kódů obřadů, musíme přemýšlet o omezeních kreativity, které mohou vyplývat z jejich uložení," řekl Hartsock. "[

]" Piercingy, tetování, účesy a oblečení jsou způsob, jak vyjádřit své osobnosti, ale mohou být také odrazem naší kultury a náboženství. Dnešní pracovní síla je rozmanitější a oblékací kódy nebo jejich nedostatek hrají roli v podpoře kultury přijetí, "uvedl Hartsock.

Budou existovat případy, kdy se zaměstnavatel musí zabývat porušováním zásad týkajících se oblečení. Pokud se tak stane, situace musí být řešena opatrně, abyste neočekávali diskriminační žalobu.

"Dokud jsou vaše zásady vymezeny a jasné, můžete postupovat a diskutovat o porušení, pokud si myslíte, že situace "říká Burnett.

Jako zaměstnavatel poslouchej, co mají vaši zaměstnanci říct, a potřebuje čas, aby pochopili, proč k tomu došlo. Burnett také doporučuje, aby si uvědomoval jakékoliv prvky diskriminace, případně bral každé porušení a posoudil, zda je vzhledem k okolnostem nezbytná disciplinární akce.


Matematika Kariéra Jen nepřidejte pro ženy

Matematika Kariéra Jen nepřidejte pro ženy

V rámci studie zkoumali výzkumní pracovníci data z 1 490 studentů v USA, pak znovu ve věku 33. Dvě průzkumy kombinovaly dotaz na účastníky SAT skóre, různé aspekty jejich motivačního přesvědčení a hodnoty a jejich povolání. Výzkumníci zjistili, že studenti, kteří prokázali jak vysokou matematickou, tak slovní dovednost - skupinu, která obsahovaly více žen než mužů - méně pravděpodobné, že by si vybrali povolání STEM než ti, kteří měli mírné slovní schopnosti.

(Vedení lidí)

6 Tipů pro to, aby váš tým společně pracoval

6 Tipů pro to, aby váš tým společně pracoval

"Spolupráce" se v moderním obchodním světě stala velkým buzzword. Každá společnost doufá, že cloudové technologie a platformy pro sdílení obsahu umožní svým zaměstnancům efektivně spolupracovat bez ohledu na to, kde se nacházejí. Ale pokud se vůdcové skutečně nezabývají vytvářením kultury spolupráce, jejich zaměstnanci nikdy nebudou plně využívat těchto nástrojů.

(Vedení lidí)