Upřednostněte a kompromisujte: Jak vyjednávat jako profesionál


Upřednostněte a kompromisujte: Jak vyjednávat jako profesionál

Někdy, abyste získali to, co chcete, musíte vyjednávat. To platí zejména v obchodním světě, když se jedná o zaměstnance, klienty, prodejce apod.

"Dobré vyjednávací přístupy a dovednosti jsou klíčem k růstu podnikání a zvyšování jeho hodnoty, přesto málo společností klade velký důraz na to, "říká Daniel Duty, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Conlego.

Chcete-li provozovat úspěšnou společnost, musíte být spokojeni se složením, ale také musíte taktně bojovat za to, co chcete. První a nejdůležitější krok, řekl Duty, je, aby byl co nejlépe připravený.

Pro ty, kteří jsou připraveni, existuje 20 až 80 procent větší úspory nebo jiné hodnoty, řekl Duty. "Bohužel mnoho podnikatelů stráví jen málo času při přípravě na jednání, protože věří, že již vědí, co je možné a co je druhá strana ochotna udělat."

Duty doporučuje ptát se, co doufáte, že dosáhnete, jaké jsou vaše priority, jaké jsou vaše řešení (specifické pro každou společnost, s níž spolupracujete), jaký zálohový plán máte a jak důležitý je váš vztah k druhé straně. Umožňuje vám navigaci ve vodách v předstihu a zajistíte, že jste připraveni, kdyby se věci staly skalní.

V závislosti na vašem vztahu s druhou stranou můžete být buď více spolupracující nebo konkurenceschopnější. První je obvykle lepší cesta. Vyzkoušejte specifické údaje společnosti, stejně jako své vlastní, abyste je mohli ovlivnit ve vaší dohodě, uvedl Duty. "Informace jsou moc," řekl. "Čím více informací o jiné společnosti a osobě, která s nimi vyjednává, tím více budete mít při vyjednávání větší vliv."

Nicméně, vaše zaměření by nemělo být na zisku na straně druhé. Při společných jednáních by obě strany měly mít prospěch stejně.

"Podnikání je o vytváření hodnoty - pro akcionáře, zákazníky, zaměstnance a další zúčastněné strany," uvedl Duty. "Díky tomu, že se zapojují do více forem spolupráce, mohou vytvářet hodnotu pro tyto skupiny namísto dělení hodnoty, což se děje v konkurenceschopnější formě vyjednávání."

Duty doporučuje zahájit zdravou dohodu diskutováním o cílech, potřebách a zájmech .

"Toto jsou důvody, proč jsme za pozicemi, které podnikáme," řekl. "Vyměňujeme si informace, abychom dostali na tabulku své priority a poté se zapojili do společné diskuse, abychom zjistili, jak bychom mohli řešit vzájemné potřeby."

Nebojte se žádat o to, co opravdu chcete, dodal . Je to kompromis, který dává-a-vzít, a obě strany by se měly cítit pohodlně diskutovat o svých požadavcích.


Chcete lepší setkání? Být připravenější

Chcete lepší setkání? Být připravenější

Podívejme se na to: Obchodní jednání jsou nudné. Nikdo nemá rád jít k nim, a zřídka dokončíte všechno, co chcete dělat v zadaném čase. Dokonce i když máte přísnou agendu, je stále nepravděpodobné, že se všichni budou soustředit - nedávný průzkum provedený cloudovou prezentační platformou Prezi zjistil, že 46 procent amerických pracovníků připouští textování, kontrolu e-mailu nebo sociálních médií, procházení webu nebo dokonce zaspívání při prezentaci spolupracovníka.

(Vedení lidí)

Kreativita ne vždy vede ke ziskům, studie zjistí, že

Kreativita ne vždy vede ke ziskům, studie zjistí, že

Kreativita a inovace jsou pro růst podniků zásadní, navrhuje nový výzkum. Pokud společnosti neinterpretují tvořivost a inovace do svého podnikání, mohly by samy předcházet tomu, aby dosáhly svého plného potenciálu, podle na studium na univerzitě v Rice, univerzitě v Edinburghu a na univerzitě v Brunelu Kreativita a inovace jsou složité, víceúrovňové jevy, které vyvrcholí v čase a vyžadují zručné vedení, aby maximalizovaly své přínosy.

(Vedení lidí)