Firemní kultura je tajná omáčka inovace Vedení


Firemní kultura je tajná omáčka inovace Vedení

Není náhodou, že San Francisco Bay Area je globální vůdce v inovacích, říká nová zpráva. Inovace je zakořeněna v DNA mnoha společností Bay Area, což je tajná omáčka, která kombinuje neobvykle vysokou úroveň sladění a integraci mezi jejich firemní strategie, inovace a obchodní strategie a cíle.

Tato tajná omáčka spočívá v tom, a průběžně se zákazníky o všech svých potřebách, podle zprávy vydané ekonomickou institucí Bay Area Council a Book & Company, manažerskou poradenskou firmou. Zpráva čerpá z průzkumu Booz & Co. 2011 Global Innovation 1000.

Zaměstnává také vedoucí technologické pracovníky v obchodní strategii. Tato organizační kultura je v kombinaci s regionálními firmami s rizikovým kapitálem, světovými univerzitami a výzkumnými ústavy a podnikatelskou pracovní silou, která je vysoce vzdělaná a představuje riziko pro inovace.

[Kulatý stůl generálního ředitele: jak vybírat inovace?]

Téměř 54 procent společností Bay Area oznámilo vysoký stupeň souladu mezi inovační strategií a podnikovou strategií, ukázal průzkum. To je mnohem vyšší než jen 14,3% společností na celém světě. A téměř polovina (46 procent) společností z oblasti Bay Area uvedla, že jejich firemní kultura silně podporuje svou inovační strategii, což je více než dvojnásobek 19,2 procent společností s podobnými kulturami.

Společnosti Bay Area mají mnohem větší pravděpodobnost, podat zprávu přímo generálnímu řediteli než v jiných společnostech. Devět z deseti společností společnosti Bay Area tvrdí, že mají jasnou inovační strategii, která je výrazněji přijímána výkonným vedením než v jiných společnostech (v porovnání s jednou z pěti společností na celém světě, kteří tvrdí, že nemají inovační strategii).

"Společnosti a regiony svět se dlouho snažil napodobit obrovský inovační úspěch Bay Area, ale pouze s různými výsledky, "řekl Matthew Le Merle, partner společnosti Booz & Co. "To, co jsme zjistili, je, že inovační úspěch Bay Area spočívá nejen v přístupu k rizikovému kapitálu, špičkovým univerzitám a dobře vzdělaným pracovníkům, ale také v jedinečné a těsně propojené sadě firemních kulturních atributů."


8 Stylové experty na to, co milují (a nenávidí) o svých pracovních místech

8 Stylové experty na to, co milují (a nenávidí) o svých pracovních místech

Zdá se, co je opravdu ráda v módě a kráse? Profesionální odborníci v Mobby Business informovali o tom, co mají rádi a co se jim nelíbí. Maegan Watson, zakladatel, Můj drahý Watson Mobby Business Co děláš? Watson: Já jsem zakladatel firmy Můj drahý Watson, firma zabývající se vytvářením skříní.

(Vedení lidí)

ČEstná zpětná vazba zaměstnance začíná na vrcholu

ČEstná zpětná vazba zaměstnance začíná na vrcholu

"Zaměstnanci jsou připraveni vidět věci, které často nejsou pro manažera snadno viditelné, "řekl David Hassell, generální ředitel společnosti 15Five. "Mají vnitřní pohled na to, co funguje a co není. Shromažďování čestné zpětné vazby zaměstnanců je důležité pro ladění do nesčetných vnitřních a vnějších detailů, které v podstatě udržují fungování společnosti.

(Vedení lidí)