Platba na základě výkonnosti nebude motivovat zaměstnance tak hodně, jak si myslíte


Platba na základě výkonnosti nebude motivovat zaměstnance tak hodně, jak si myslíte

Spíše než motivovat zaměstnance, některé typy motivačních struktur odměňování mají negativní účinky, tvrdí nový výzkum. Studie, která byla nedávno zveřejněna v časopise o řízení lidských zdrojů, ukázala, že pracovníci, kteří dostávají platy založené na výkonu, jako jsou ti, jejichž platové vazby na individuální nebo celopodnikovou výkonnost pracují lépe, ale také skončí s vyššími úrovněmi stresu a nižšími úrovněmi práce spokojenost.

Výzkum zjistil, že zaměstnanci, kteří vědí, kolik peněz se každoročně vezmou domů, je spojeno s jejich úrovní příspěvků do organizace nebo s tím, jak dobře jejich zaměstnavatel jako celek finančně vykonává, pravděpodobněji pocítí, že jsou vedeni pracovat příliš tvrdý.

Tento tlak postupně kompenzuje zisky v produktivitě, že plat struktura je určen k výrobě, autoři této studie uvedl.

Chidiebere Ogbonnaya, vedoucí autor studie a výzkumný pracovník at the University of East Anglia uvedla, že navzdory nárůstu myšlení u zaměstnavatelů, že výkonnostní platební struktury jsou důležité pro motivaci zaměstnanců a podporu pozitivních postojů, tato studie je první, kdo zjistil, že tyto systémy odměňování jsou spojeny s pocity, že práce může být příliš náročná nebo že není dostatek času na to, aby byla práce vykonána. [Viz Příbuzný Příběh: Zaměstnanci udržují motivaci, dávají jim lepší Titul]

"Tím, že zaměstnává zaměstnanci sváže výkony s finančními pobídkami, posílá zaměstnancům signály o jejich záměru odměňovat práci navíc za vyšší plat," uvedl Ogbonnaya ve svém prohlášení. "Zaměstnanci naopak obdrží tyto signály a cítí se povinni pracovat lépe výměnou za vyšší plat."

Přestože zaměstnanci mohou ocenit tyto výdělky a vidět strukturu odměňování jako pozitivní, konečným příjemcem jejich extra úsilí je organizace.

"V důsledku toho může být výplata související s výkonem považována za vykořisťující nebo strategii řízení, která zvyšuje oba výdělky a zintenzivnění práce," uvedl Ogbonnaya.

Při zjišťování konkrétních výdělků spojených se ziskem zaměstnavatele zjistili výzkumníci toto struktura placení pouze pozitivně ovlivnila spokojenost s prací, závazek zaměstnanců a důvěru v řízení, pokud byla platba na straně zisku široce rozdělena do celé organizace.

Studie zjistila, že pokud byla platová platba poskytnuta jen malému podílu pracovníků, byla nižší spokojenost s prací, nižší závazek zaměstnanců a nižší důvěra ve vedení.

Kevin Daniels, jeden z autorů studie a profesor na Norwich Business School v Že zaměstnavatelé by měli zajistit, aby byly mechanismy pro distribuci organizačních zisků efektivně spravovány tak, aby nebyli přehlíženi zasluhovaní zaměstnanci.

"Pokud jsou platy na pracovišti rozloženy na pracovišti, mohou zaměstnanci vykazovat větší souhlas a reagovat pozitivní postoje, "uvedl Daniels.

Studie vycházela z průzkumů 1 293 manažerů a 13 657 zaměstnanců na 1 293 pracovištích ve Velké Británii


Death udržuje New York Business Alive

Death udržuje New York Business Alive

Drew Raphael, třetí generace New Yorker, miloval historii, pozadí prodeje a marketingu bez práce. Takže to, co udělal? Koupil kluk, oblékl se jako hlídač a začal řídit lidi kolem New Yorku, aby navštívili scény smrtí známého a neslavného, ​​samozřejmě. Začal v roce 2009, Dead Apple Tours nyní provozuje devět prohlídek týdně v Rafaelově sedmimístném, přizpůsobeném ročníku.

(Obchodní)

Nábor slovních spojů zvyšuje rozmanitost

Nábor slovních spojů zvyšuje rozmanitost

I přes to, že současní zaměstnanci osobně rekrutují uchazeče o zaměstnání pro otevřené pozice, mohou vést k větší rozmanitosti na pracovišti, ukazují nové výzkumy. Navzdory předcházejícímu přesvědčení, že nábor z úst do úst přispívá k segregaci pracovních míst, často přispívá k desegregaci podle studie nedávno publikované v časopise Organizace vědy.

(Obchodní)