Nízká pracovní morálka? Vaše cíle by mohly být příliš ambiciózní


Nízká pracovní morálka? Vaše cíle by mohly být příliš ambiciózní

Ačkoli chcete, aby se vaši zaměstnanci snažili co nejvíce dosáhnout, stanovení cílů, které jsou příliš ambiciózní, by mohlo zhoršit produktivitu, výkonnosti a morálky zaměstnanců, objevují nové výzkumy.

Studie od vědců na univerzitě v Buffalu v New Yorku, Gruzínském technologickém institutu a univerzitě v Gruzii zjistila, že zaměstnanci jsou motivováni spíše malými náročnými přírůstkovými cíli. než cíle, které se zdají být nemožné.

Jim Lemoine, hlavní vedoucí studie a odborný asistent na organizaci a lidské zdroje na University of Buffalo's School of Management, řekl, že zaměstnanci jsou vypnuty podle cílů, které považují za nerealistické. > "Někteří manažeři se pokoušejí rychle vylepšit konkurenceschopnou pozici své organizace přijetím cílů pro impozantní úspěchy, které povzbudí zaměstnance a zúčastněné strany," říká Lemoine n prohlášení. "Pokud jsou však tyto cíle nereálné kvůli současným zdrojům, mohou zaměstnanci ztrácet důvěru ve výkonnost a organizaci."

Pro tuto studii výzkumníci analyzovali 219 center léčby poruch užívání drog. Vyšetřovatelé si vybrali tento typ organizace, neboť tato střediska jsou známá tím, že používají úseky rozložení takřka častěji, protože používají konstruktivnější a náročné cíle kvůli nejistotě zdrojů a fiskální nestabilitě.

Autoři studie zjistili, že příliš ambiciózní cíle byly nejvíce škodlivé "V organizacích se silným důkazem efektivity a růstu mohou být zaměstnanci spáleni nebo demotivováni tím, že budou požádáni, aby vystoupili na ještě vyšších úrovních," řekl Lemoine. "Ve skutečnosti jsme zjistili, že střediska s relativně bohatými zdroji se stávají neefektivními, když manažeři nastaví nerealistické očekávání."

Vědci však uznali, že cíl, který je realistický nebo obtížně dosažitelný, je subjektivní. Lemoine doporučuje, aby manažeři konzultovali s pracovníky, aby získali lepší přehled o tom, jak dosažitelné jsou jejich cíle a cíle.

Zatímco se studie zaměřila na zařízení pro léčbu návykových látek, Lemoine uvedla, že výsledky mají důsledky pro všechny typy organizací. Pro ty, kteří nemají předchozí zkušenosti s řízením manažerských cílů, by zavedení vysokých cílů mohlo vypadat jako neškodné cvičení s potenciálně obrovskými výplatami, "uvedla Lemoine. "Náš výzkum by měl sloužit jako varovný příběh pro organizace ve všech průmyslových odvětvích a povzbudit manažeři, aby přemýšleli o svých krátkodobých a dlouhodobých cílech."

Studie, nedávno zveřejněná ve Journal of Treatment of Substance Abuse Treatment, byla spoluzakladatel Terry Blum, profesor na Technologickém technologickém institutu v Georgii a Paul Roman, profesor na univerzitě v Gruzii


Analýza SWOT: co je a kdy použít

Analýza SWOT: co je a kdy použít

ÚSpěšné podnikání je založeno na řadě zdravých rozhodnutí, takže je zásadní způsob, jakým analyzujete situace a rozhodnete se reagovat. Když se snažíme posoudit rozložení půdy, málo nástrojů je užitečnější než analýza SWOT. Znamená síly, slabiny, příležitosti a hrozby; SWOT analýza je proces plánování, který umožňuje vaší společnosti překonat výzvy a zjistit, co vede nová.

(Vedení lidí)

Rozpoznávání a využívání 7 úrovní

Rozpoznávání a využívání 7 úrovní "vedoucího energetiky"

Vedoucí jsou v různých formách, od rodičů a mentorů až po sportovní trenéry a autory. Všichni jsou vůdci svým vlastním způsobem, navzdory skutečnosti, že pro některé z nich to není vždy vědomá volba. V roce 2017 prezentace na Berkeley College, Jodi Grinwald, CPC a certifikovaný praktický lékař z Energy Leadership Index ™ , definoval vůdce jako každý, kdo interaguje s ostatními.

(Vedení lidí)