Celý obrázek: Získejte odkazy na peer a manažera při náboru


Celý obrázek: Získejte odkazy na peer a manažera při náboru

Při provádění referenčních kontrol uchazečů o zaměstnání se zaměstnavatelům nejlépe podaří nejen komunikovat s těmi, na kterých pracují, ale i ti, s nimiž pracovali,

Studie od SkillSurvey ukázala, že mluvení obou skupin přináší jasnější obraz, protože manažeři a spolupracovníci poskytují různé typy zpětné vazby. Konkrétně, když reference poskytují zpětnou vazbu, manažeři kladou důraz na chování související s úkolem, jako jsou termíny pro splnění úkolů a pracují nezávisle, zatímco spolupracovníci zdůrazňují mezilidské chování, jako jsou užitečné, soucitné a dobré posluchače. že studium dokazuje, že získání holistického obrazu o kandidátovi na práci je rozhodující, říká Ray Bixler, generální ředitel a prezident společnosti SkillSurvey.

"Zatímco manažeři mohou být schopni mluvit s kandidátskými schopnostmi, "Pracovník může poskytnout více informací o přítomnosti a efektivitě kanceláře kandidáta jako spoluhráče, který má potenciál ovlivnit zákaznické služby, firemní kulturu a organizační úspěch," uvedl Bixler ve svém prohlášení. odkazy na 5 000 uchazečů o zaměstnání. Byli zjištěni řadu rozdílů mezi nabídnutými manažery zpětné vazby a spolupracovníky. Při diskusi o tom, kde se mohou uchazeči o zaměstnání zlepšit, se jednalo o nejvýznamnější věci, na které se zdůraznily dva referenční typy:

Spolupracovníci:

Byli příliš nápomocní, špatně zvládali stres, byli perfekcionisté a pracovali příliš mnoho

  • Nedostatek zkušeností a proaktivita
  • Když se hovoříme o silných oblastech kandidátů na zaměstnání, jednalo se o rozdíly v odpovědi: Spolupracovníci:

Porozumění, poslech, zkušenost, důvěra, asertivita, soucit , spokojenost, vstřícnost, znalosti a vstřícnost

  • Manažeři: Spolehlivost, spolehlivost, dodržování termínů a práce nezávisle
  • a znalosti, spolupracovníci více zdůrazňují mezilidské chování, "uvedla Cynthia Hedricksová, vedoucí analytika společnosti SkillSurvey. Studie zkoumala zpětnou vazbu od dvou manažerů a dvou spolupracovníků na jednoho kandidáta. 5 000 uchazečů se ucházelo o zaměstnání v jednom z 34 různých odvětví, které zastupovalo 636 různých společností.


Neoddávejte se: Proč se prodlužuje prodejní vytrvalost (Op-Ed)

Neoddávejte se: Proč se prodlužuje prodejní vytrvalost (Op-Ed)

GroupTravel.org , což je webová stránka, která pomáhá plánovat lidi Události se dělí na hotelové sazby. Tento příspěvek přispěl k odborným hlasům Expertní hlasy MobbyBusiness: Op-Ed a Insights. Mimo jakéhokoli míčového nebo rockového koncertu jste si jistý, že najdete scalper nebo dva hawking jejich zboží.

(Obchodní)

Získat audit? Jak se s ním zabývat jako pro

Získat audit? Jak se s ním zabývat jako pro

U mnoha podniků končí koncem kalendářního roku začátek daňové sezóny. Při sestavování příjmů, faktur a dalších finančních dokladů za posledních 12 měsíců můžete mít obavy z možnosti obávaného daňového auditu. Jako stresující a ohromující, jak se může zdát audit, není třeba paniky. Je třeba je brát vážně, ale audity se často zabývají jednoduchými údaji nebo chybami v hlášení, které by mohly mít podezřelé ze strany IRS, řekl Frank Pohl, advokát v advokátní kanceláři Gunster.

(Obchodní)