Jak kompenzace generálních ředitelů může povzbudit podnikové riziko


Jak kompenzace generálních ředitelů může povzbudit podnikové riziko

Studie, kterou navrhl profesor univerzity Michigan State University Robert Wiseman, tvrdí, že spíše než vydávání akcií a akcií možnosti v předem stanovených množstvích by správní rada měla měnit kompenzaci založenou na vlastním kapitálu prostřednictvím plánu založeného na míře rizika, kterou si každá společnost přeje.

"Domnívám se, že motivační struktura generálního ředitele podpořila nadměrné riskování, které hrála silnou roli v recesi, "řekl Wiseman. "Řízení rizikových preferencí prostřednictvím kompenzací je tedy něco, co by mělo být v pořadu jednání správní rady každé společnosti."

Pro tuto studii výzkumníci zkoumali kompenzační a finanční údaje generálního ředitele pro veřejně obchodované výrobní firmy od roku 1996 do roku 2009. Studie analyzovala současné bohatství, což je, kolik by stálo akcie nebo akciové opce, pokud by byly vyčerpány dnes, stejně jako budoucí bohatství, což je mnohem více, kolik by hodnota vlastního kapitálu stála za uplynulý čas, obvykle roky po silnici

Výzkumy zjistily, že vedoucí společnosti, kteří měli třikrát tolik perspektivní bohatství jako současné bohatství, byli ochotni přijmout potenciálně destruktivní rizika. Zároveň se lidé se stejným množstvím současného bohatství a budoucího bohatství méně ochotni přebírat taková rizika ze strachu, že ztratí značné množství bohatství, které shromáždili.

Vědci zjistili, že měřítko pro společnosti, které chtějí povzbudit zvyšování rizika, má generálního ředitele, který má dvakrát tolik perspektivní bohatství jako současné bohatství. Těmito generálními řediteli budou pravděpodobné rizika, jejichž cílem bude růst společnosti rozumně, konstatují autoři studie.

Wiseman uvedl, že zjištění zpochybňují současný stav myšlení, že akciové opce nijak neohrožují vedoucí pracovníky. ovlivňovat chování generujícího generálního ředitele, mělo by zvážit změnu způsobu odměňování tohoto generálního ředitele, "uvedl. "Jednoduše napodobovat to, co dělá každá jiná společnost - například vydávání předem stanoveného počtu akciových opcí pololetně nebo každoročně - nemusí být nutně správná věc."

Studie, kterou také spoluautor Geoffrey Martin z Melbourne Business School a Luis Gomez-Mejia z Texas A & M University se objeví v nadcházejícím čísle akademie časopisu managementu


Učení se od společnosti Microsoft: Když příliš mnoho pozornosti je špatná věc

Učení se od společnosti Microsoft: Když příliš mnoho pozornosti je špatná věc

Hrozivý odchod Steve Ballmera od společnosti Microsoft nabízí několik užitečných takeaways pro vlastníky firem. Nejen pozoruhodně, ti, kteří se nemění, se nezdaří. To je teorie od Davida Kinga, docenta řízení na Iowa State University College of Business, která se domnívá, že neschopnost přizpůsobit se měnícímu se trhu - mobilnímu trhu - je to, co dostalo společnost Microsoft do horké vody.

(Vedení lidí)

Nezapomeňte, jak si myslet jako spuštění

Nezapomeňte, jak si myslet jako spuštění

Zcela nové podniky se daří na to, co je známé jako "startovací mentalita". Je to snaha inovovat a růst za každou cenu, i když to znamená změnu směru. Je to vytrvalost a odhodlání, které udržuje podnikatele pracující nepřetržitě. Je to odmítnutí nechat překážky stát na cestě k úspěchu. Ale někde po cestě se něco změní.

(Vedení lidí)