Vstup pracovníků do technologií zvyšuje morálku a produktivitu


Vstup pracovníků do technologií zvyšuje morálku a produktivitu

Díky tomu, že zaměstnanci mají možnost volby v mobilní technologii, která zvyšují produktivitu na pracovišti, se ukazuje, že nové výzkumy ukazují. produktivitu, když umožňují zaměstnancům určitou úroveň výběru v tom, jakou technologii používají a jakou míru mobility mají.

"S dnešním stále více vyspělými pracovníky a zaměstnanci řízenými výstupy mají firmy možnost získat vše od toho, spotřebitelské trendy a trendy v oblasti mobility, které nově definují pracovní prostředí, "říká Adriana Karaboutis, šéfka informační společnosti společnosti Dell. "Společnosti si uvědomují, že tím, že umožňují zaměstnancům pracovat z místa, který si vybírají s využitím svých výhodných technologií, podniknou jeden z nejdůležitějších kroků k motivování podnikové produktivity."

Zatímco mezi podniky se zvyšuje povědomí o tom, že větší flexibilita ve výběru zaměstnaneckých technologií zvyšuje produktivitu, výzkum také ukazuje, že organizace se stále potýkají s bezpečnostními výzvami a hrozbami, které představuje.

Podle zprávy existuje mezi vedoucími pracovníky konsensus, že použití osobních prostředků na pracovišti odhaluje "

" Zatímco znovuobnovení provozní krajiny prostřednictvím IT může mít pozitivní dopad na produktivitu a morálku zaměstnanců, neměli bychom ztratit ze zřetele výzvy, které tyto změny vytvářejí pro podnik, "řekl Ed Goldman, vedoucí oddělení IT pro společnost Intel. "Každá společnost bude muset najít správnou rovnováhu mezi i které přinášejí přínos pro zaměstnance při současném sladění strategických cílů podnikání. "

Studie zjistila, že vedoucí představitelé firem akceptují, že příchod tablet, smartphonů a cloud computingu vytváří potřebu firem vyzvat k tomu, aby byli mobilnější -vedený. Mnoho odborníků se domnívá, že konvergence aplikací napříč zařízeními bude v budoucnu podporovat mobilní závislost pracovní síly.

"Pro většinu znalostních pracovníků už neexistuje věc jako 9 až 5 a rozdíly v časových pásmech jsou menší než "uvedl Stephen O'Donnell, generální ředitel společnosti Chalet Tech a člen výzkumného týmu. "Žijeme v době nepřetržitého připojení, kde hranice mezi prací a hrou jsou méně výrazné."

Studie byla součástí víceletého výzkumného úsilí, které zahrnovalo průzkumy na celém světě o počtu 8 360 pracovníků a rozhovory s 29 globálními odborníky a vedoucí podnikatelé.


Pronájem? Vyhněte se těmto 7 běžným chybám

Pronájem? Vyhněte se těmto 7 běžným chybám

Nábor nových talentů může být komplikovaný a vyčerpávající. Během rozhovorů a hodnocení zásluh každého kandidáta vás uchazeči hodnotí i vy a vaše společnost. Proces náboru je mnohem složitější než volba správné osoby pro danou práci; je to přitahování a zajištění těch nejlepších kandidátů, jejichž hodnoty jsou v souladu s posláním a zásadami společnosti.

(Vedení lidí)

Učení se od společnosti Microsoft: Když příliš mnoho pozornosti je špatná věc

Učení se od společnosti Microsoft: Když příliš mnoho pozornosti je špatná věc

Hrozivý odchod Steve Ballmera od společnosti Microsoft nabízí několik užitečných takeaways pro vlastníky firem. Nejen pozoruhodně, ti, kteří se nemění, se nezdaří. To je teorie od Davida Kinga, docenta řízení na Iowa State University College of Business, která se domnívá, že neschopnost přizpůsobit se měnícímu se trhu - mobilnímu trhu - je to, co dostalo společnost Microsoft do horké vody.

(Vedení lidí)