Mnoho finančních pracovníků říká, že lhaní je podnikání jako obvyklé


Mnoho finančních pracovníků říká, že lhaní je podnikání jako obvyklé

Alespoň pracovníci finančních služeb jsou upřímní, že jsou nečestní. Nový průzkum naznačuje, že neetické a nelegální chování jsou považovány za nutnost mnoha finančních pracovníků.

Podle průzkumu 24 procent pracovníků finančních služeb uvedlo, že by mohlo být zapotřebí zapojit se do nezákonného a neetického jednání, zatímco 26 procent že v kanceláři byli svědky nebo znalosti tohoto chování. Někteří pracovníci ji ještě více uvědomili, když se domnívají, že se budou podílet na obchodování zasvěcených osob, pokud by věděli, že by nebyli chyceni.

"Pokud je pochybení běžné a akceptováno odborníky v oblasti finančních služeb, je ohrožena celistvost celého finančního systému. řekl Jordan Thomas, partner a předseda Zastupovací praxe informátorů v advokátní kanceláři Labaton Sucharow, která provedla výzkum. "V této éře korporativních skandálů musíme znovu zaměřit svou energii na korporátní etiku a povzbudit jednotlivce k tomu, aby hlásili příčiny neoprávněného jednání - vnitřně i externě."

Zdá se, že pracovníci věří, že takové neetické chování není výlučné pro jejich organizace. Průzkum také zjistil, že 39 procent respondentů uvedlo, že konkurenti pravděpodobně budou mít stejné neetické chování, aby byli úspěšní. Největší motivací pro zaměstnance, aby se zapojili do takového chování, byly peníze. Tři z deseti respondentů uvedli, že jejich kompenzační nebo bonusový plán vytvořil tlak na to, aby se zapojili do neetického chování, zatímco 23 procent uvedlo, že další faktory vedly k chování.

Jedním z hlavních důvodů převládání takového chování je skutečnost, nevíme o programech, které by bojovaly proti tomuto chování. Jedním z programů je zejména program SEC Whistleblower Program, který poskytuje ochranu a pobídky zaměstnancům, kteří oznamují případy neoprávněného jednání. Pouze 44% respondentů o tomto programu vědělo, přestože 94% respondentů uvedlo, že by takové chování hlásilo, pokud by jim byla poskytnuta tato ochrana. Zdá se, že dělníci potřebují ochranu - 22 procent žen a 12 procent mužů se domnívá, že se obávají odplaty za hlášení o přestupcích v úřadu. "Je šokující, že čtyři roky po zahájení světové hospodářské krize je nadále zásadní nedostatek integritu v odvětví finančních služeb, "uvedl Chris Keller, vývoj partnera a vedoucího oddělení společnosti Labaton Sucharow.

Informace v tomto výzkumu byly založeny na reakcích 500 odborníků na finanční služby ze Spojených států a Velké Británie. Výzkum uskutečnil Populus pro advokátní kancelář Labaton Sucharow LLP, který se zabývá konkrétně v případech, které se týkají hlásičů. Výzkum byl součástí studie "Wall Street, Fleet Street a hlavní ulice: Integrita společnosti na křižovatce".


Nepokoušejte se být

Nepokoušejte se být "dokonalí" v pracovních rozhovorech

Studie nedávno publikovaná v časopise Journal of Applied Psychology zjistila, že vysoce kvalitní uchazeči o zaměstnání, kteří se během rozhovorů prezentují přesně, zvyšují šance na získání pracovní nabídky. Totéž však nelze říci pro kandidáty, které nejsou zaměstnavateli považovány za atraktivní. "Lidé jsou často povzbuzováni k prezentaci nejlepších aspektů sebe sama v rozhovoru, takže se jeví jako atraktivnější pro zaměstnavatele, ale co my "zjistil jsem, že vysoce kvalitní kandidáti - top 10 procent - mají mnohem lépe cenu, když představují, kdo skutečně jsou," řekl SunYoung Lee, jeden z autorů studie a odborný asistent na University College London School of Management prohlášení.

(Kariéra)

6 Důležité lekce kariéry z

6 Důležité lekce kariéry z "Přátelé"

Bylo už více než deset let od chvíle, kdy se Rachel dostala z letadla a ona a ostatní skupina žili šťastně. Ale díky neustálému opakování kabelů a jeho uvedení do Netflixu na začátku tohoto roku je "Přátelé" stále velmi jedním z nejoblíbenějších televizních pořadů. Milovaná série, která trvala 10 let a 10 sezón, se zaměřila na skupinu šest nejlepších přátel - Chandler, Monica, Joey, Rachel, Ross a Phoebe - žijící život v New Yorku.

(Kariéra)