Millenniály říkají, že inovace drží klíč k úspěchu v podnikání


Millenniály říkají, že inovace drží klíč k úspěchu v podnikání

"Inovace na institucionální úrovni je potřebná k tomu, aby dostatečně posunula myšlení organizace, vyvstávají a prospívají, "řekl generální ředitel společnosti Deloitte Global Barry Salzberg. "Zatímco naši současní obchodní představitelé mohou diskutovat o tom, jak a kde inovovat, je jasné, jaký význam mají naši budoucí vůdci na inovaci - nejen jako hnací motor růstu podnikání, ale také jako katalyzátor řešení nejnaléhavějších problémů společnosti."

Tisíceletí (volně definovaní jako ti, kteří se narodili v osmdesátých a devadesátých letech) se domnívají, že rozvoj špičkových myšlenek má více výhod, které jen činí společnosti penězi. Více než 80 procent z nich myslí, že podnikové inovace mají pozitivní dopad na společnost, přičemž téměř polovina tvrdí, že podnikání vede k vytváření nových myšlenek, které mají nejvíce pozitivní dopad na společnost, ve srovnání s pouhými 18 procenty, kteří se o vládě cítí stejně.

což je důležitá součást náboru a udržení talentů, zjištěný výzkum. Dvě třetiny tisíciletí myslí, že společnosti, které povzbuzují zaměstnance k tomu, aby přišli s novými myšlenkami a postupy, jsou klíčovým faktorem při vytváření organizace jako volitelného zaměstnavatele.

Tisíceletí jsou však smíšené s tím, jak mohou podniky nejlépe podporovat inovace. Téměř 40 procent věří, že povzbuzení a odměny za generaci myšlenek a tvořivost je podmínkou pro inovace, zatímco 34 procent si myslí, že poskytuje zaměstnancům čas věnovaný učení a kreativitě, je klíčem k inovativnímu prostředí. Otevřenost a svoboda vyzvat ostatní a jejich myšlenky jsou další způsoby, jak tisíciletí myslí, že zaměstnavatelé mohou povzbudit zaměstnance, aby vytvářeli nové pohledy.

starý způsob "podnikání, začínají odstupovat od svých vedoucích rolí, aby odešli do důchodu," řekl Salzberg. "Reálná příležitost existuje pro organizace, aby zesílily a vytvořily podmínky a závazek potřebné k povzbuzení a podpoře inovací v jejich pracovním prostředí."

Studie vycházela z průzkumů téměř 5000 tisíciletí narozených po lednu 1982 na 16 různých trzích po celém světě, včetně USA, Kanady, Jižní Afriky, Brazílie, Nizozemska, Spojeného království, Francie, Německa, Španělska, Ruska, Jižní Koreje, Indie, Austrálie,


Opravdu se líbíš? Jak prokázat svou upřímnost vašemu týmu

Opravdu se líbíš? Jak prokázat svou upřímnost vašemu týmu

Každý dělá chyby - dokonce i šéfy. Pokud připustíte své chyby a vyjadřujete své výčitky, můžete očekávat, že jim bude odpuštěno. Nicméně podle nedávné studie se manažeři málokdy považují za ospravedlňujících. Výzkum zjistil, že když se silné osobnosti omlouvají, narážejí na to jako na neopodstatněné.

(Vedení lidí)

Temp-to-Hire: Rostoucí trend v oblasti pracovního uplatnění

Temp-to-Hire: Rostoucí trend v oblasti pracovního uplatnění

Při otevřeném pracovním poměru na plný úvazek hledají mnozí pracovníci dočasné pozice, aby se dostali na správnou cestu. Zatímco úlohy mohou začít jako dočasné, mnohé jsou často převedeny na trvalé pozice. Zaměstnání Temp-to-hire jsou ty pozice, kde zaměstnanci začínají pracovat pouze dočasné úkoly, V rozhovoru s časopisem Forbes uvedl prezident Adecco Staffing Joyce Russell, že počet dočasných pracovních míst, které se stávají trvalými, je vyšší než to, co viděli roky.

(Vedení lidí)