Millenniály říkají, že inovace drží klíč k úspěchu v podnikání


Millenniály říkají, že inovace drží klíč k úspěchu v podnikání

"Inovace na institucionální úrovni je potřebná k tomu, aby dostatečně posunula myšlení organizace, vyvstávají a prospívají, "řekl generální ředitel společnosti Deloitte Global Barry Salzberg. "Zatímco naši současní obchodní představitelé mohou diskutovat o tom, jak a kde inovovat, je jasné, jaký význam mají naši budoucí vůdci na inovaci - nejen jako hnací motor růstu podnikání, ale také jako katalyzátor řešení nejnaléhavějších problémů společnosti."

Tisíceletí (volně definovaní jako ti, kteří se narodili v osmdesátých a devadesátých letech) se domnívají, že rozvoj špičkových myšlenek má více výhod, které jen činí společnosti penězi. Více než 80 procent z nich myslí, že podnikové inovace mají pozitivní dopad na společnost, přičemž téměř polovina tvrdí, že podnikání vede k vytváření nových myšlenek, které mají nejvíce pozitivní dopad na společnost, ve srovnání s pouhými 18 procenty, kteří se o vládě cítí stejně.

což je důležitá součást náboru a udržení talentů, zjištěný výzkum. Dvě třetiny tisíciletí myslí, že společnosti, které povzbuzují zaměstnance k tomu, aby přišli s novými myšlenkami a postupy, jsou klíčovým faktorem při vytváření organizace jako volitelného zaměstnavatele.

Tisíceletí jsou však smíšené s tím, jak mohou podniky nejlépe podporovat inovace. Téměř 40 procent věří, že povzbuzení a odměny za generaci myšlenek a tvořivost je podmínkou pro inovace, zatímco 34 procent si myslí, že poskytuje zaměstnancům čas věnovaný učení a kreativitě, je klíčem k inovativnímu prostředí. Otevřenost a svoboda vyzvat ostatní a jejich myšlenky jsou další způsoby, jak tisíciletí myslí, že zaměstnavatelé mohou povzbudit zaměstnance, aby vytvářeli nové pohledy.

starý způsob "podnikání, začínají odstupovat od svých vedoucích rolí, aby odešli do důchodu," řekl Salzberg. "Reálná příležitost existuje pro organizace, aby zesílily a vytvořily podmínky a závazek potřebné k povzbuzení a podpoře inovací v jejich pracovním prostředí."

Studie vycházela z průzkumů téměř 5000 tisíciletí narozených po lednu 1982 na 16 různých trzích po celém světě, včetně USA, Kanady, Jižní Afriky, Brazílie, Nizozemska, Spojeného království, Francie, Německa, Španělska, Ruska, Jižní Koreje, Indie, Austrálie,


Odměňování zaměstnanců dostane osobní

Odměňování zaměstnanců dostane osobní

Rozpoznávání zaměstnanců je už dlouho základem kultury na pracovišti. Ať už je to ocenění "zaměstnanec za měsíc", cena za to, že prodáváte nebo večeříte na desetinásobek společnosti za dosažení obrovského cíle a odměňujete své zaměstnance za jejich úsilí, může značně posílit týmovou morálku a spokojenost s prací.

(Vedení lidí)

Gen Y odmítá negativní stereotypy na pracovišti

Gen Y odmítá negativní stereotypy na pracovišti

Zaměstnanci mladší generace Y-Y nejsou vlastními vědomostmi, že jejich že se mladší zaměstnanci vyplatí víc než jejich starší kolegové, a to navzdory negativnímu vnímání, které je obklopuje. Zatímco Gen Y Zaměstnanci jsou často považováni za sobeckou a těžko pracující, zařazují se do percentilu 60 v kategorii spolupráce a týmové práce nad staršími generacemi.

(Vedení lidí)