Proč rozhodování se zlepšuje se zkušenostmi


Proč rozhodování se zlepšuje se zkušenostmi

Čím víc odborného člověka je, tím více by mělo důvěřovat své střevě při rozhodování, nové výzkumy ukazují.

Kvalifikace člověka v dané oblasti má pozitivní vliv na jejich schopnost provést přesná rozhodnutí o zátěži, výzkumníci na Rice University, Univerzita Georgea Masona a Bostonská univerzita objevily. "Ačkoli bylo provedeno mnoho výzkumů o konceptu intuice, existuje poměrně málo výzkumů, které přímo srovnávají, zda je nejlepší" důvěřovat vaší střevě "versus čas potřebný k vytvoření "říká Erick Dane, hlavní vedoucí studie a odborný asistent na Riceově Jones Graduate School of Business.

Výsledky byly založeny na dvou samostatných experimentech, v nichž účastníci hodnotili di ficulty basketbalových výstřelů a jedna, ve které účastníci posuzovali, zda návrhářské kabelky jsou skutečné nebo falešné.

V první studii studovalo 184 vysokoškolských studentů videoklipy basketbalových záběrů pořízených během dvou vysokoškolských basketbalových zápasů a bylo jim dáno 10 sekund po každém výstřelu měnit jeho obtížnost. Studenti byli rozděleni buď do intuitívní skupiny, kde založili rozhodnutí zcela na svém prvním dojmu, nebo na analytické skupině, která založila rozhodnutí na seznamu faktorů, které vyvinuly pro určení obtížnosti výstřelu.

Výzkumníci zjistili, že intuice byl účinnější pro studenty, kteří hráli nejméně tři roky basketbalu ve střední škole. Konkrétně, v intuitívní skupině se tito odborníci považovali za odborníky, kteří v rámci této práce lépe vykonávali, zatímco v analytické skupině mezi těmi s vysokou a nízkou odborností nebyl žádný významný rozdíl.

V druhé studii výzkumníci přijali 239 vysokoškolských studentů rozhodnutí o tom, zda návrhářské kabelky jsou autentické nebo padělané. Účastníci, kteří byli opět rozděleni do intuitivních a analytických skupin, se rozhodli tím, že se podívali - ale nedotkli se - deseti návrhářských kabelů.

Intuitívní skupina dostala pět sekund, aby si prohlédla každou kabelku a řekla, jejich první dojem, přičemž analytické skupině bylo řečeno, aby ignorovalo všechny instinkty střev a své rozhodnutí založilo na pečlivé analýze.

Výzkumníci opět zjistili, že intuice je účinnější pro ty s vysokou odborností, které byly považovány za ty, kteří vlastnila nejméně tři kabelky Coach a Louis Vuitton.

Celkově studie zjistily, že odborníci výrazně překonali nováčky při rozhodování intuitivně, ale ne při rozhodování analyticky

Dane varuje, "Úlohy, které lze vyřešit pomocí předem určených kroků, jako jsou matematické problémy, nejsou tak příznivé pro intuitivní rozhodování jako méně strukturované úkoly, které mohou zahrnovat určité problémy s řízením strategických nebo lidských zdrojů, "uvedl Dane.

Výzkum byl nedávno zveřejněn v časopise Organizační chování a lidské rozhodovací procesy.


Chief engagement officer? Tipy pro sociální média pro generální ředitele

Chief engagement officer? Tipy pro sociální média pro generální ředitele

Studie identifikovala širokou škálu výhod, které přicházejí s vrcholovými pracovníky, kteří jsou společensky aktivní. Více než 70 procent dotázaných uvedlo, že společenská odpovědnost generálních ředitelů zvyšuje sdílení informací v celém podniku, zlepšuje reputaci společnosti, demonstruje inovace, humanizuje společnost a zlepšuje obchodní výsledky.

(Vedení lidí)

PR krize? 6 Kroky, které pomáhají při navigaci do bouře

PR krize? 6 Kroky, které pomáhají při navigaci do bouře

Většina podniků se bude potýkat s krizí public relations. Z řady špatných recenzí až po výkonný skandál může negativní událost mít významný vliv na pověst společnosti. Každá firma by měla mít PR krizový tým a plánovat, protože to, jak vaše podniky reagují na tyto situace, mohou mít trvalý vliv na vaši společnost.

(Vedení lidí)