Má vaše společnost podnikatelský duch? ​​


Má vaše společnost podnikatelský duch? ​​

Organizace zaměřené na podnikatelskou kulturu, organický růst a vyrovnanou kompenzaci korporační byrokracie na Podle názoru Joela Shulmana a výzkumných pracovníků fakulty Babson College

15 atributů, které definují podnikání od nepodnikatelských firem, jsou:

Příležitosti pro ekologické růst

 • Nadprůměrný podíl vlastnictví mezi klíčovými zúčastněnými stranami
 • Nízké prodejní, správní a režijní náklady
 • Nadprůměrná návratnost vloženého kapitálu
 • Trvale udržitelný růst
 • Splňitelná zadluženost
 • Aktivní str. (
 • ) Nízký výdělek manažerů
 • Transparentní správa
 • Dlouhé trvání klíčových manažerů
 • Nízké nebo žádné dividendy
 • Zapojení rodiny
 • Vysoká marže EBITDA Percento
 • Další významné vztahy se zainteresovanými stranami
 • Podporované zaměstnance pomáhají zvyšovat spodní hranici

Sdílení je budoucností malých podniků, autor říká


  Co je výkaz zisku a ztrát?

  Co je výkaz zisku a ztrát?

  Máte spoustu věcí, ale čas na vytvoření výkazu zisku a ztráty je dobrý nápad. Výkaz zisku a ztrát, který se také běžně označuje jako výkaz zisku a ztráty, zobrazuje finanční situaci vašeho podniku během daného období času. Na rozdíl od rozvahy, která zobrazuje finanční situaci podniku v daném okamžiku, výkaz zisku a ztráty vám umožní zjistit, co se děje v průběhu času.

  (Obchodní)

  Inspirující (a rychlé) poradenství od 10 úspěšných podnikatelů

  Inspirující (a rychlé) poradenství od 10 úspěšných podnikatelů

  NEW YORK - Cornellská univerzita uspořádala svůj druhý ročník Podnikatelský summit pod názvem "Začátek: Od nic do něčeho "tady 11. října. Na akci se představili zástupci podnikatelského programu společnosti Cornell a absolventy Cornell, kteří založili známé společnosti jako Behance, Shake Shack a Wayfair.

  (Obchodní)