Chystáte se na práci, kterou nenávidíte, může vás zhoršit


Chystáte se na práci, kterou nenávidíte, může vás zhoršit

Zůstat na práci, kterou nenávidíte, může mít vliv nejen na vaše štěstí. Nový výzkum zjišťuje, že zaměstnanci, kteří zůstávají na pracovišti z pocitu povinností, jsou náchylní k několika zdravotním problémům, včetně vyčerpání, stresu a vyhoření.

"Naše studie zkoumala, zda by některé formy závazku vůči organizaci mohly mít škodlivé účinky, jako emocionální vyčerpání a nakonec obrat, "uvedla studená spoluautorka Alexandra Panaccio, odborná asistentka na univerzitě Concordia v Montrealu. "Možná, že při neexistenci emocionální vazby s organizací se závazek založený na závazku projevuje jako určitý druh zadluženosti - ztráta autonomie, která se časem emočně vyčerpává."

Výzkum, který byl publikován v časopis Human Relations, zjistil, že zaměstnanci, kteří v organizacích zůstali buď z pocitu závazku, nebo z vnímaného nedostatku jiných pracovních možností, měli větší pravděpodobnost, než jiní zaměstnanci, měli zkušenosti s psychickými a fyzickými zdravotními problémy. Výzkumní pracovníci založili své zjištění na studii 260 pracovníků z různých průmyslových odvětví.

Výzkum také zjistil, že lidé s vyšší sebeúctou byli více postiženi nedostatkem možností zaměstnání. protože mají pocit, že nemají jiné možnosti, jsou mnohem pravděpodobnější, že zažijí emoční vyčerpání, "uvedl Panaccio, který je na oddělení řízení společnosti Concordia John Molson School of Business. "Tento pocit může zase vést k tomu, aby opustili organizaci."

Zaměstnavatelé však mohou tyto problémy potírat tím, že spolupracují se svými zaměstnanci.

"Důsledkem je, že zaměstnavatelé by se měli snažit minimalizovat tento nedostatek alternativu ", jakým způsobem se zaměstnanci rozvíjejí a rozvíjejí své kompetence, čímž zvyšují jejich pocit mobility a paradoxně přispívají k tomu, že chtějí zůstat v organizaci," řekl Panaccio.

Výzkum byl společným úsilím společnosti Concordia, University z Montrealu a obchodní školy HEC Montréal.


Kam jste šli na vysokou školu? Zaměstnavatelé nezajímá

Kam jste šli na vysokou školu? Zaměstnavatelé nezajímá

Výzkum Gallup ukázal, že většina amerických obchodních vůdců tvrdí, že množství znalostí, které kandidát má v oboru, dovednosti, jsou důležitějšími faktory při pronájmu, než kde kandidát navštěvoval školu nebo co je jejich vysoká škola. Konkrétně 84 procent dotázaných vůdců uvedlo, že množství znalostí, které má kandidát v určité oblasti, je "velmi důležité , "ve srovnání s pouhými 9 procenty, kteří se cítili stejně o tom, kde kandidát obdržel vysokoškolské vzdělání.

(Kariéra)

Pracuje přesčas? Delší hodiny vás nebudou produkovat

Pracuje přesčas? Delší hodiny vás nebudou produkovat

Výzkumníci dospěli k závěrům poté, co zkoumali pracovní síly 35 zemí po celém světě. Konkrétně určovaly úroveň produktivity každé země rozdělením ročního hrubého domácího produktu (HDP) - hodnoty všech výrobků a služeb vyrobených v jednotlivých zemích za rok - průměrným počtem odpracovaných hodin jak na plný úvazek, tak zaměstnanci na částečný úvazek v pětidenním pracovním týdnu.

(Kariéra)