Výkonnostní pobídky nefungují vždy. Zde je důvod, proč


Výkonnostní pobídky nefungují vždy. Zde je důvod, proč

Použití peněz na motivování šéfů ke zlepšení výkonnosti společnosti, t

Zatímco pobídková kompenzace pro manažery se stává stále oblíbenější u mnoha firem, ne všichni vedoucí představitelé firem kladně reagují na výdělky založené na výkonnosti, zjistila studie nedávno zveřejněná ve Journal of Organizational Behavior .

Firmy si myslí, že pokud poskytnou manažerům motivační plat, což úzce souvisí s výkonem firmy, pak manažery budou mít větší rizika, uvedl Joyce Cong Ying Wang, jeden z autorů studie a doktorský studijní program na University of Texas v Dallasu. Výzkumy však ukazují, že taková platba nemusí vždy existovat, jak očekávají firmy.

Autoři studie zjistili, že úroveň ambice kariéry a pozornost, kterou má manažer, je skutečně to, co řídí efektivitu pobídky.

"Zjistili jsme, že manažeři s vyššími kariérovými ambicemi budou lépe reagovat na motivaci platit tím, že přijmou více rizik," uvedl Wang ve svém prohlášení.

Výzkumníci také zjistili, že manažeři, kteří jsou velmi pozorní vůči úkolům,

"Většinou strategicky investují a také s větší pravděpodobností mění strategie," uvedl Wang.

Pro tuto studii výzkumníci vytvořili model a vyzkoušeli ho pomocí počítačové simulace s part- kteří pracují jako manažeři ve firmách. Studenti byli prezentováni obchodním scénářem a museli dělat strategická rozhodnutí.

Kromě odhalení typů manažerů, pro něž motivační plat funguje nejlépe, studie také ukázala, že finanční postavení společnosti hraje roli ve strategii výkon. Výzkumníci zjistili, že motivační odměna nefunguje tak dobře, když výkon společnosti roste, jako když výkon poklesne.

Autoři studie uvedli, že výzkumy ukazují, že podniky potřebují navrhnout plány odměňování podle typu manažerů, které mají, a to nejen slepě poskytnout těmto manažerům jednotné pobídky.

"Lídři skutečně potřebují poznat manažera a navrhnout balíček podle toho," řekl Wang. "Pokud je manažer ambiciózní a pozorný vůči úkolům, je vhodné jim poskytnout odměny založené na výkonnosti, aby je motivovaly k tomu, aby převzali více rizik."

Celkově organizace potřebují pochopit, že kompenzace pobídky není jednorázová, "Společnost musí poskytovat tento druh balíčku kompenzací podle individuálních vlastností a také podle kontextu," uvedl Wang.

Studie byla spoluautorkou Daniel Han Ming Chng, odborný asistent na Čínské mezinárodní obchodní škole.


17 Nejhorší celebritální podnik selže

17 Nejhorší celebritální podnik selže

Kromě slávy, co mají společné Britney Spears, Flavor Flav a Natalie Portman? Všichni začali - a následně uzavřeli - podniky, které selhaly. Zdá se, že všichni od sportovců a zpěváků k hercům a režisérům chtějí usilovat o podnikatelské sny. Ale dokonce i s jedinečnou myšlenkou, s penězi, která je podporují, a slávou k její propagaci, ne všechny celebrity mohou dosáhnout úspěchu v obchodním světě - dokazují, že podnikání je opravdu mnohem těžší, než se zdá.

(Obchodní)

Vezměte bezpečnost vážně, vyvarujte se nákladů na porušení

Vezměte bezpečnost vážně, vyvarujte se nákladů na porušení

Bill Carey je viceprezidentem marketingu a podnikového vývoje společnosti Siber Systems, Inc. - incident, kdy hackeři získají přístup k důležitým obchodním nebo zákaznickým informacím - mohou přijít s velkou cenou pro vaši malou firmu. Může to stát až 200 000 dolarů v průměru, aby malý podnik splnil povinné post-breach procesy, jako je oznamování zákazníků, najímání externích odborníků, aby zjistil, co se stalo špatně, identifikace závazků společnosti po porušení apod.

(Obchodní)