Měření stále chybí složka v marketingu


Měření stále chybí složka v marketingu

Dnešní oddělení marketingu mezi podniky (B2B) chápou potřebu přejít od analytických odhadů k přístupu s více datami. V nedávném průzkumu 80 procent obchodníků uvedlo, že očekávají, že v roce 2012 budou více času věnovat marketingovým metrikám než předtím.

Přesto mnozí z nich stále neměřují výsledky svého úsilí. Téměř 37% z nich nevykazuje příjmy z kampaní, což znemožňuje marketingu skutečně prokázat jeho hodnotu organizaci.

Proč? Téměř 40 procent respondentů z průzkumu uvedlo, že postrádají čas nebo zdroje pro vytváření a analýzu zpráv. Průzkum společnosti Pardot, který poskytuje software pro automatizaci marketingu založený na cloudovém rozhraní, žádal desítky B2B obchodníků o své programy, včetně toho, co měří, jak to dělají, a standardy pro kvalifikaci.

Jeden z pěti obchodníků (20% ) dotazovali, že vůbec nezaměřují potenciální potenciální zákazníky, zatímco 30 procent nezachycuje pokročilé metriky, jako jsou potenciální zákazníci. Více než třetina (35 procent) obchodníků uvedla, že nepoužívají výživné plodiny pro méně kvalifikované zákazníky a téměř 30 procent jim chybí nástroje potřebné ke sledování potenciálních zákazníků v celém prodejním cyklu.

[10 způsobů, jak vyrobit nejvíce z předních zákazníků]

Na pozitivní straně se však kvalifikační předpoklady staly přísnější. Téměř 85 procent obchodníků požaduje, aby potenciální zákazníci splňovali určitou sadu kritérií, jako je název pracovní pozice nebo průmysl, než je mohou předat k prodeji, a více než polovina uvedla, že používá složitou sadu kvalifikátorů, která zahrnují jak demografické faktory, tak i hlavní činnost.

Vzhledem k tomu, že nástroje pro vytváření přehledů marketingové kampaně se staly ještě sofistikovanějšími, zdá se, že typ změřených metrik, které jsou vnímány jako cenné, se mění. Přibližně 33 procent obchodníků se shodlo, že marketingové kvalifikované zákazníky (MQL) jsou nejdůležitější metrickou měrou, přičemž marketingové příležitosti jsou na druhém místě; Méně důležité byly výnosy zaměřené metriky, včetně návštěvnosti webových stránek a zobrazení stránek.

"Některé výsledky průzkumu byly překvapivé, jiné jsou poměrně povzbudivé," uvedl Adam Blitzer, spoluzakladatel Pardot a COO. "V dnešním malém a středním podnikovém prostředí je klíčové, aby obchodníci pochopili, co funguje a co ne, takže programy mohou být vylepšeny a prognózy vylepšeny. Jsem nadšený, že se v tomto směru pohybují více obchodníků s B2B."


Loajální marketing se stává osobní: 4 tipy pro udržení zákazníků

Loajální marketing se stává osobní: 4 tipy pro udržení zákazníků

Ale nestačí jen vyslat generikum "Hej, vrať se!" e-mailu na předchozí zákazníky. Na dnešním trhu musíte personalizovat své věrnostní kampaně tak, aby vyhovovaly potřebám vašich zákazníků. "Loajální marketing je třeba přizpůsobit, protože v podstatě požadujete hlubší vztah se zákazníkem," řekl Jason Greenspan, CEO společnosti tech hygienické společnosti WHOOSH !

(Obchodní)

Platba na základě výkonnosti nebude motivovat zaměstnance tak hodně, jak si myslíte

Platba na základě výkonnosti nebude motivovat zaměstnance tak hodně, jak si myslíte

Spíše než motivovat zaměstnance, některé typy motivačních struktur odměňování mají negativní účinky, tvrdí nový výzkum. Studie, která byla nedávno zveřejněna v časopise o řízení lidských zdrojů, ukázala, že pracovníci, kteří dostávají platy založené na výkonu, jako jsou ti, jejichž platové vazby na individuální nebo celopodnikovou výkonnost pracují lépe, ale také skončí s vyššími úrovněmi stresu a nižšími úrovněmi práce spokojenost.

(Obchodní)