3 Problémy na pracovišti Zaměstnanci, kteří chtějí vyřešit


3 Problémy na pracovišti Zaměstnanci, kteří chtějí vyřešit

Inteligentní zaměstnavatelé vědí, že šťastní dělníci mají lepší výkon a držet se déle než dělníci, kteří jsou mizerní. Pravděpodobně se snažíte vytvořit pracovní prostředí podporující spolupráci, ale děláte vše, co je v rozporu s tím, co je pro váš tým nejdůležitější?

Podle údajů z nedávno zveřejněných zpráv a studií jsou zde tři problémy na pracovišti že podniky by měly řešit, aby zlepšily spokojenost a produktivitu zaměstnanců.

Navzdory zvýšenému zaměření se na rozmanitost u mnoha moderních společností, menšinové skupiny stále pociťují důsledky diskriminace. Společnost Black Enterprise oznámila, že 40 procent inženýrů z menšin v technologickém průmyslu tvrdí, že na pracovišti čelí zkreslení. V průzkumu bylo zjištěno, že černoši, latino-hispánští a indiánští technici mají zkušenosti se zájmem na základě jejich rasy (69 procent), pohlaví (16 procent) a sexuality (11 procent). Navíc 70 procent uvedlo, že by jejich společnost mohla dělat více na podporu multikulturního porozumění. Další informace o strategiích pro zvyšování rozmanitosti pracoviště

Existuje mnoho faktorů, které mohou přispět ke snížení produktivity, ale nejsou vždy vina vašich zaměstnanců: Robert Half průzkum zjistil, že pracovníci ztrácejí v průměru 22 minut za pracovní den kvůli technologiím a otázkám souvisejícím s IT, přičemž 17 procent ztrácí 30 minut nebo více. To znamená více než dva pracovní týdny za rok. Robert Half doporučil umístit vysokou prioritu na pronájem IT a povzbudit zaměstnance a profesionály help desk k proaktivní komunikaci o jakýchkoli technických problémech.

Každý chce být uznán za dobře vykonanou práci. Většina zaměstnanců se domnívá, že se cítí šťastnější a pracují více, když jejich společnost uznává své úsilí, tvrdí Globoforce's WorkHuman Research Institute. Průzkum však zjistil, že v uplynulém roce nebylo v žádném případě uznáno 40 procent zaměstnanců. Odborníci se shodují, že angažovanost na pracovišti hraje obrovskou roli při udržení a produktivitě, takže je v tom nejlepším zájmu zajistit, aby se vaši zaměstnanci cítili ocenili. Zde je několik kreativních způsobů, jak to udělat.


Co je to průmyslová-organizační psychologie?

Co je to průmyslová-organizační psychologie?

Průmyslová-organizační (I / O) psychologie se zaměřuje na individuální chování a potřeby na pracovišti a nabízí řešení většiny zaměstnanců. Zatímco obě strany tohoto oboru se zabývají obdobnými tématy, nabízejí různé perspektivy a specializované poznatky, které pomáhají zaměstnavatelům vydělat to nejlepší ze svého týmu.

(Obchodní)

Small Business Snapshot: Castagra

Small Business Snapshot: Castagra

Firma Castagra , založená v roce 2009, která vytváří průmyslové povlaky na ochranu oceli, vysvětluje, jak tento obrázek představuje jeho podnikání. Nakagawa vysvětluje ... Tato fotografie je z kolečkových rostlin. Je to klíčová složka našeho udržitelného průmyslového nátěrového produktu. Náš spoluzakladatel a generální ředitel Peter Roosen vyvinul tuto technologii před desetiletími pro nátěry a kompozity, ale pouze kompozitní strana byla plně komercializovaná.

(Obchodní)