Jaké jsou účetní standardy?


Jaké jsou účetní standardy?

Aby bylo možné standardizovat účetní postupy v celé zemi a na celém světě, byly vyvinuty.

Normy zajišťují, aby účetní závěrka od všech podniků byla vykazována spravedlivě a přesně. Pokrývají věci, jako je měření ekonomické aktivity, kdy mají být tato měření provedena a zaznamenána, a informace týkající se této činnosti. Rovněž se vztahují na přípravu a prezentaci účetní závěrky společnosti.

Účetnictví se obecně považuje za proces sledování finančních prostředků podniků tím, že se sleduje jejich splatné účty, pohledávky a jiné finanční transakce - často s účetní software - účetní standardy jsou metodou, kterou jsou společnosti povinny k tomu.

Podle Quick MBA, bez standardů, by se uživatelé účetních výkazů museli naučit účetní pravidla každé společnosti, takže srovnání mezi společnostmi je velmi obtížné.

Účetní standardy byly poprvé rozvinuty na počátku třicátých let po Velké hospodářské krizi. První normy určené pro všechny veřejně obchodované společnosti byly součástí zákona o cenných papírech z roku 1933 a zákona o cenných papírech z roku 1934.

Ve Spojených státech byly normy nejprve vyvinuty a dohlíženy americkým institutem certifikovaných veřejných účetních . V roce 1973 byly tyto pravomoci převedeny do Výboru pro finanční účetní standardy (FASB), který je nadále spravuje dnes.

Účetní jsou vázáni různými sadami norem v závislosti na druhu podnikání a kde se nachází. Patří sem:

  • Obecně uznávané účetní zásady: Vyvinutý FASB používá GAAP většinu veřejně obchodovaných a soukromých společností ve Spojených státech. Mezi položky zahrnuté v účetních standardech GAAP patří rozpoznání výnosů, klasifikace položky rozvahy a nevyřízené měření akcií.
  • Mezinárodní standardy účetního výkaznictví: Rozvojové rady IRFS jsou navrženy tak, aby eliminovaly rozdíly v dokumentech o finančních zprávách pro podniky,
  • Vládní standardy: Rada pro vládní účetní standardy vyvinula vlastní obecně uznávané účetní zásady pro všechny účetní účely státu a místní správy.

Podle FASB jsou standardy důležité pro efektivní fungování ekonomiky protože ekonomická rozhodnutí o alokaci zdrojů závisí silně na věrohodných, stručných a srozumitelných finančních informacích.


12 Obchodních nápadů na úspěch

12 Obchodních nápadů na úspěch

Skvělé nápady pro rok 2018 Je snadnější než kdy jindy najít trend a přeměnit ho na plnohodnotný podnikatelský záměr. Využijte své vášně a dovednosti, abyste získali profesionální příležitost v novém roce. Zde je 12 skvělých podnikatelských nápadů pro rok 2018. Minipivovary Pivo Craft je dnes populární, stejně jako místní nezávislé podniky.

(Obchodní)

Nativní reklamní úspěch vyžaduje výzkum a strategii

Nativní reklamní úspěch vyžaduje výzkum a strategii

Reklamy jsou všude v dnešním světě a nikde nejsou propagační zprávy více převládající než na internetu. Až donedávna se reklama online zobrazovala pouze ve formě zobrazovacích jednotek: vyskakovací okna a bannerové reklamy, které jsou často rušivé a odvracejí pozornost pouze od zkušeností uživatelů. Dnes rostoucí počet firem volí bezproblémovější a přirozenější přístup vytvářením a spuštěním vhodně pojmenovaných "nativních reklam".

(Obchodní)