Jaké jsou účetní standardy?


Jaké jsou účetní standardy?

Aby bylo možné standardizovat účetní postupy v celé zemi a na celém světě, byly vyvinuty.

Normy zajišťují, aby účetní závěrka od všech podniků byla vykazována spravedlivě a přesně. Pokrývají věci, jako je měření ekonomické aktivity, kdy mají být tato měření provedena a zaznamenána, a informace týkající se této činnosti. Rovněž se vztahují na přípravu a prezentaci účetní závěrky společnosti.

Účetnictví se obecně považuje za proces sledování finančních prostředků podniků tím, že se sleduje jejich splatné účty, pohledávky a jiné finanční transakce - často s účetní software - účetní standardy jsou metodou, kterou jsou společnosti povinny k tomu.

Podle Quick MBA, bez standardů, by se uživatelé účetních výkazů museli naučit účetní pravidla každé společnosti, takže srovnání mezi společnostmi je velmi obtížné.

Účetní standardy byly poprvé rozvinuty na počátku třicátých let po Velké hospodářské krizi. První normy určené pro všechny veřejně obchodované společnosti byly součástí zákona o cenných papírech z roku 1933 a zákona o cenných papírech z roku 1934.

Ve Spojených státech byly normy nejprve vyvinuty a dohlíženy americkým institutem certifikovaných veřejných účetních . V roce 1973 byly tyto pravomoci převedeny do Výboru pro finanční účetní standardy (FASB), který je nadále spravuje dnes.

Účetní jsou vázáni různými sadami norem v závislosti na druhu podnikání a kde se nachází. Patří sem:

  • Obecně uznávané účetní zásady: Vyvinutý FASB používá GAAP většinu veřejně obchodovaných a soukromých společností ve Spojených státech. Mezi položky zahrnuté v účetních standardech GAAP patří rozpoznání výnosů, klasifikace položky rozvahy a nevyřízené měření akcií.
  • Mezinárodní standardy účetního výkaznictví: Rozvojové rady IRFS jsou navrženy tak, aby eliminovaly rozdíly v dokumentech o finančních zprávách pro podniky,
  • Vládní standardy: Rada pro vládní účetní standardy vyvinula vlastní obecně uznávané účetní zásady pro všechny účetní účely státu a místní správy.

Podle FASB jsou standardy důležité pro efektivní fungování ekonomiky protože ekonomická rozhodnutí o alokaci zdrojů závisí silně na věrohodných, stručných a srozumitelných finančních informacích.


Sweet Mix: Jak jsem kombinoval hudbu a pečení do kariéry Miluju

Sweet Mix: Jak jsem kombinoval hudbu a pečení do kariéry Miluju

Vyrůstala, strávila jsem léta a sněhové dny u otcovy pekárny Vincent's Cookie Cupboard, sledoval mého otce rock v kuchyni a pomáhal pečovat chleby, rohlíky, dorty a jiné sladkosti. Můj otec byl skvělý u jeho řemesla. Vyučoval pečení a pečivo již několik let v Middlesex County Vo-tech, než otevřel svůj obchod.

(Obchodní)

Jak Lékařské školení a Moneyball inspirovaly mou podnikatelskou misi

Jak Lékařské školení a Moneyball inspirovaly mou podnikatelskou misi

Já jsem šel do medicíny, protože jsem chtěl udělat svět lepším místem. Rodinný přítel, náš rodinný pediatr, byl brzy inspirace pro mě. Pořád si vzpomínám, jak mu jedno odpoledne šité na nohou mého bratra, zatímco naše rodina skončila na BBQ. O měsíce později přišel do našeho domu, aby diagnostikoval apendicitidu mého bratra, a pak s ním cestoval v ambulanci, aby se ujistil, že dostává péči, kterou potřebuje.

(Obchodní)